top of page
השירותים שלי
חיסכון של חלק מההכנסה הינו חיוני על מנת להתחיל תהליך של השקעת כסף. בתקופה בה שוק העבודה אינו בטוח יותר, לא ניתן עוד להסתמך רק על מקור הכנסה אחד  לשם כיסוי הוצאות מחייה שוטפות ולמטרת הגדלת שווי נקי. ​יחידים ומשפחות אשר הגיעו לאיזון תקציבי ומצליחים לחסוך כסף באופן עקבי כל חודש יכולים להגיע לעצמאות כלכלית בה הוצאותיהם ממומנות חלקית ובשלב מאוחר יותר גם באופן מלא ממגוון מקורות הכנסה אלטרנטיביים כמו השקעות בשוק ההון, השקעה בנדל"ן בישראל בחו"ל, קרנות השקעה עם חשיפות שונות ועוד. ​

תכנון פיננסי מהווה תנאי מקדים לצמיחה כלכלית מהסיבה הפשוטה שללא ידע מתאים קשה לקבל החלטות השקעה נכונות בהן התשואה מתואמת סיכון ומתאימה ליעדי המשקיע. "אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים" ולכן גם ניהול סיכונים הוא תנאי מקדים להגדלת הון משפחתי.   עולם ההשקעות הוא עולם משוכלל רווי בהצעות השקעה "שיווקיות" ואף מסוכנות אשר בחירה בהן עלולה להביא להפסד של חלק ואף של כל הקרן המושקעת. זה קורה כאשרמשקיעים באופן "אקראי"  ללא בחירה מושכלת של השקעה על פי אסטרטגיה סדורה. 

מטרת התכנון הפיננסי הוא לאפשר למשפחות ויחידים לממש מטרות חיים באמצעות אימוץ הרגלי התנהלות כלכלית נכונה והפיכת השקעה לדרך חיים.  

תהליך של תכנון פיננסי הוליסטי שכולל:

 

  • היכרות ותיאום ציפיות.

  • מיפוי פיננסי על ידי איסוף נתונים והגדרת מטרות ויעדים  (ולא רק הכלכליים). 

  •  יצירת תכנית פיננסית שכוללת הקצאת נכסים (Asset Allocation), הצגתה ומתן המלצות להשקעות.

  • מימוש התיק - יישום ההמלצות.

  •  ליווי, מעקב ובקרה לפי הצורך.

פגישות ממוקדות: 

לעיתים יש צורך בפגישה או בכמה פגישות ממוקדות על מנת לקדם, לבחון ו/או ללמוד נושא ספציפי.

לכן, חלק מהשירות שאני מספק הינו פגישות אישיות בהן ניתן למשל:

 

  • לבחון כדאיות כלכלית של מגורים בשכירות לעומת רכישת דירה למגורים כתלות במצב משפחתי וכלכלי וביעדים פיננסיים.

  • לבחון בחירה ו/או שילוב בין השקעה בנדל"ן והשקעה בשוק ההון לטווח ארוך כתלות בהון פנוי להשקעה, תזרים חודשי פנוי ויעדים כלכליים.

  • לבחון כיצד ניתן לשלב בין השקעות למטרת יצירת תזרים חודשי ובין השקעות הוניות המכוונות למטרת הגדלת שווי נקי.

  • לבחון כדאיות שימוש במינוף על מנת להגדיל הון. 

  • לקבל חוות דעת על הקצאת נכסים נוכחית של משפחה (שוק ההון/נדל"ן/השקעות אלטרנטיביות) ולקבל המלצות לטיוב וייעול.

 

לימוד עקרונות השקעה לטווח ארוך בשוק ההון:

כידוע, מנהלי השקעות אינם מצליחים להשיג תשואה עודפת בהשוואה למדדי היחס בטווח הארוך. לכן, משקיע אשר מעוניין למקסם את תוחלת התשואה של כספו יכול ללמוד להשקיע כסף בעצמו ובכך להוסיף לעתידו מאות אלפי ואף מיליוני שקלים בטווח הארוך. 

כדי לעשות זאת צריך ללמוד ולהפנים את עקרונות ההשקעה לטווח ארוך וללמוד לחיות עם תיק השקעות.

בפגישות איתי תלמדו כיצד להרכיב תיק השקעות זול, יעיל ומפוזר; כיצד להתאים את הקצאת הנכסים לטווח ויעד ההשקעה; כיצד לאזן את תיק השקעות; כיצד לבחור נכסים מתאימים לתיק (למשקיעים שאינם אזרחי ארה"ב ולמשקיעים אמריקניים); כיצד להשקיע בעזרת מינוף (margin), ועוד.

 

 

 

 

 

 אני מזמין אתכם לקבוע שיחת היכרות.

bottom of page